Publikacje

Chirurgia stawu kolanowego - publikacje

Każdy dzień w pracy lekarza to nowe doświadczenia – kolejni pacjenci, a u każdego z nich inny przebieg choroby. W moim przypadku to złamania kości kończyn dolnych w poważnych przypadkach wymagające interwencji chirurgicznej, choroby zwyrodnieniowe stawów kolan i bioder, wady postawy u dzieci oraz dorosłych i wiele innych chorób narządu ruchu. Swoimi doświadczeniami dzielę się z innymi lekarzami w publikacjach z zakresu ortopedii, których jestem autorem lub współautorem. Poniżej przedstawiam spis prac, do których lektury serdecznie zapraszam. 

 
 1. Współistnienie stopy końskiej porażennej i zwłóknienia mięśni pośladkowych po iniekcjach domięśniowych - implikacje terapeutyczne.

Marek Napiontek, Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 1991 T. 56 nr 4-6 s. 126-128 tab. bibliogr. streszcz. summ.

 

 1. Skośna osteotomia podkrętarzowa w leczeniu nierównej długości kończyn dolnych.

Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 1993 T. 58 nr 2 s. 22-25 il. bibliogr. streszcz. summ.

 

 1. Paralytic drop foot and gluteal fibrosis after intramuscular injections.

Marek Napiontek, Krzysztof Ruszkowski.

- J. Bone Joint Surg. (Br.) 1993 Vol. 75-B nr 1 s. 83-85 il. tab. bibliogr. abstr.

IF 0.986

 

 1. Epifizjodeza krętarza większego w leczeniu deformacji biodra.

Andrzej Pucher, Lesław Łabaziewicz, Jan Nowicki, Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 1997 T. 62 nr 1 s. 47-53 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

 

 1. Obniżenie krętarza większego wśród innych metod leczenia operacyjnego deformacji biodra

Andrzej Pucher, Lesław Łabaziewicz, Jan Nowicki, Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 2000 T. 65 nr 1 s. 71-76 il. bibliogr. streszcz. summ.

KBN 5.000

 

 1. Wyniki artroskopowego oczyszczenia stawu w zmianach zwyrodnieniowych kolana.

Krzysztof Ruszkowski, Jacek Kruczyński, Tomasz Piontek, Wojciech Strzyżewski.

- Chir. Narz. Ruchu 1998 T. 63 supl. 1 s. 486-491 il. bibliogr. streszcz.

XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź, 24-26 IX 1998.

 

 1. Ocena skuteczności osteotomii walgizującej podkolanowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego.

Jacek Kruczyński, Lesław Łabaziewicz, Wojciech Strzyżewski, Krzysztof Ruszkowski, Ryszard Włodarczyk, Juliusz Rager.

- Chir. Narz. Ruchu 1998 T. 63 supl. 1 s. 241-251 il. tab. bibliogr. streszcz.

XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź, 24-26 IX 1998.

 

 1. Alloplastyka stawu kolanowego u chorych z zaawansowanymi zmianami zniekształcająco-zwyrodnieniowymi idiopatycznymi i pourazowymi.

Wojciech Strzyżewski, Ryszard Włodarczyk, Jacek Kruczyński, Przemysław Kęsa, Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 1998 T. 63 supl. 1 s. 291-293 bibliogr. streszcz.

XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź, 24-26 IX 1998.

 

 1. The value of distal greater trochanteric transfer in the treatment of deformity of the proximal femur owing to avascular necrosis.

Andrzej Pucher, Krzysztof Ruszkowski, Karol Bernardczyk, Jan Nowicki.

- J. Pediatr. Orthop. 2000 Vol. 20 nr 3 s. 311-316 il. tab. bibliogr. summ.

IF 0.603

 1. Distal transfer of the greater trochanter among other surgical procedures for the treatment of hip deformity
  Pucher A, Nowicki J, Ruszkowski K, Strzyzewski W, Kaczmarek W. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2002;67(3):255-63. Polish.

 

 1. Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with the C-D method. Pucher A, Nowicki J, Ruszkowski K, Strzyzewski W, Kaczmarek W. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2002;67(3):255-63. Polish.

 

 1. Ocena wartości leczenia rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci operowanych do 24 miesiąca życia. Rozprawa doktorska.
  Krzysztof Ruszkowski, Promotor: Andrzej Pucher.
  Poznań, 2003,
  Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

 1. Simultaneous open reduction and Dega transiliac osteotomy for developmental dislocation of the hip in children under 24 months of age.
  Krzysztof Ruszkowski, Andrzej Pucher.
  - J. Pediatr. Orthop. 2005 Vol. 25 nr 5 s. 695-701

 

14.Totalna endoprotezoplastyka stawu biodrowego u chorych do 30 roku życia - wyniki wczesne.
Wojciech Strzyżewski, Krzysztof Pietrzak, Krzysztof Ruszkowski, Maciej Głowacki.
- Ortop. Traum. Rehab. 2008 Vol. 10 nr 3 s. 238-248

 1. Wyniki radiologiczne totalnej kondylarnej alloplastyki stawu kolanowego zmianach zwyrodnieniowych  i ich wpływ na wynik kliniczny chorych leczonych tą metodą w ocenie średnioterminowej K.Ruszkowski, T.Trzeciak, W.Strzyżewski, A.Pucher, J.Kucharski, P. Ceglarz, K.Pietrzak.

 

 1. Przydatność skracania kości udowej w leczeniu nierównej długości kończyn dolnych.

Krzysztof Ruszkowski.

- Chir. Narz. Ruchu 1994 T. 59 supl. 1 s. 295-297 il. streszcz. Summ

1.Osteogenesis imperfecta - ocena kliniczna chorych leczonych operacyjnie.

Krzysztof Ruszkowski, Wojciech Strzyżewski.

W: Materiały naukowe XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (z udziałem gości zagranicznych). Szczecin, 20-22 IX 1990. Pod red.: Tomasza Żuka. T. 1. Szczecin, 1991 s. 142-146 il. tab. bibliogr.

 

 1. Sprawozdanie z udziału w X Światowym Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Bezpieczeństwa w Narciarstwie (ISSS).

Krzysztof Ruszkowski. Chir. Narz. Ruchu 1993 T. 58 nr 4 s. 326.

 

 1. Skiing injury patterns on artificial ski-slope, K.Ruszkowski Papers of XI ISSS (International Society for Skiing Safety) Congress, Voss 1995,Norway

 

 1. Growth disturbances of the proximal femur due to avascular necrosis in conservative treatment for congenital dislocation of the hip.

Andrzej Pucher, Jacek Kaczmarczyk, Jan Nowicki, Krzysztof Ruszkowski.

W: 14th Meeting [of the] European Paediatric Orthopaedic Society. Brussels, 5-8 April 1995. Program and abstracts. [B. m., 1995] s. [80].

 

 1. Surgical treatment of spondylolisthesis. A.Pucher, P.Stryczyński, K. Ruszkowski, J. Nowicki. 2 Central European GICD Forum Pecs, Hungary 1997

 

 1. Analiza wyników leczenia operacyjnego kręgozmyków.

Andrzej Pucher, Piotr Stryczyński, Krzysztof Ruszkowski, Jan Nowicki.

W: Transpedikularna stabilizacja w leczeniu urazów i schorzeń kręgosłupa. XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Zakopane, 6-7 VI 1997. Streszczenia. Abstracts. [Zakopane, 1997] s. 70.

 

 1. Ocena kliniczna i w badaniu MR wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Jacek Kruczyński, Krzysztof Ruszkowski.

W: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków, 21-23 IX 2000. Streszczenia. T. 1 - Wykłady. Zesp. red.: E. Czerwiński [i in.]. [B.m., 2000] s. 229-230.

 

 8.Wczesne wyniki leczenia operacyjnego rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci do 24 m. ż.
 Krzysztof Ruszkowski, Andrzej Pucher.
 W: XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr "Wrodzona (rozwojowa) dysplazja stawu biodrowego do 2 roku życia z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych (bez omawiania wyników odległych). Lublin/Nałęczów, 6-8 VI 2002. Streszcz. referatów. [B.m., 2002] s. 63.

 

 1. Wpływ braku jądra kostnienia głowy kości udowej na radiogramach przedoperacyjnych na wyniki operacyjnego na wyniki operacyjnego leczenia rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci do 24 m. ż.
  Krzysztof Ruszkowski, Andrzej Pucher.
  - Ortop. Traum. Rehab. 2004 Vol. 6 suppl. 1 s. 115-116.
  XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Szczecin, 15-18 IX 2004].

 

 1. Ocena średnioterminowych wyników totalnej kondylarnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych

Ruszkowski, T. Trzeciak, W. Strzyżewski, A. Pucher, J. Kucharski, P. Ceglarz, K. Pietrzak

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Poznań 2008

 1. Aktualności Ortopedyczne. [Wyd. pol. "Current Orthopaedics"].

Red. wyd. pol.: Władysław Manikowski (red. nacz.), Krzysztof Ruszkowski, Marek Napiontek, Robert Spławski, Wojciech Jurasz, Leszek Romanowski, Piotr Rogala, Tomasz Kotwicki, Bolesław Karpina.

Poznań: Wydaw. MEDIX, 1995 T. 1 z. 1-4 289 s. il. tab. 30 cm, bibliogr.

ISSN 1230-2252.

 

 1. Chirurgia kolana w działalności Kliniki Ortopedii. Krzysztof Ruszkowski.

W: Księga Pamiątkowa w 85-lecie Ortopedii Poznańskiej 1913-1998. Poznań, 1998 s. 130-131.

 

3.Chirurgia kolana.
Krzysztof Ruszkowski : Księga Pamiątkowa w 90-lecie Ortopedii Poznańskiej 1913-2003. Red.: Andrzej Łempicki. Poznań, 2003 s. 170-171.

 1. Uszkodzenia wewnętrzne stawu kolanowego.
  Jacek Kruczyński, Krzysztof Ruszkowski.
  W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Pod red.: Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. T. 1. Warszawa, 2003 s. 233-250